CO2-beregning

Bogense Provsti

- en del af den danske Folkekirke.

Bogense provstis CO2-udledning skal nu gøres op


Bogense provstis CO2-udledning skal nu gøres op

 

Regeringens mål er som bekendt frem til år 2030 at reducere Danmarks CO2-udledning med 70%, og i januar 2020 erklærede landets biskopper, at folkekirken skal arbejde med på den dagsorden.


I Bogense provsti går man derfor i gang med at beregne kirkernes nuværende CO2-udledning, så man i 2030 kan vide, hvor meget udledningen er nedbragt med. Projektet gennemføres med støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond, der i 2021 bevilger 80.000 kr. til formålet, og dermed kommer det nordfynske provsti til at bidrage med et eksempel på, hvor meget CO2-udledningen reduceres i folkekirken.


For at løse opgaven med kortlægning af CO2-udledningen fra de mange forskellige aktiviteter i provstiets kirker har Bogense provsti indgået et samarbejde med Energitjenesten i Danmark. Energitjenesten vil derfor bede provstiets menighedsråd oplyse om forbruget af el og varme i kirkens bygninger, samlet transport i kirkens tjeneste (kørepenge) for ansatte og frivillige i sognet, samlet forbrug af brændstof, gas, spagnum, gran og antal forårs- og sommerblomster på kirkegårdene samt oversigt over sognets jorde og deres anvendelse (skov, bortforpagtning og andet).


Forbrug og indkøb gennemgås i to repræsentative sogne inden der ganges op, så man får et skøn over provstiets samlede forbrug og indkøb. Arealanvendelse, bygningsdata fra BBR og energimærker gennemgås også. For alle forbrug, indkøb og arealanvendelser beregnes CO2-udledningen.


Når provstiets CO2-udledning er gjort op, ønsker man at igangsætte konkrete og målbare handlinger, der fremmer en grøn omstilling. Derfor udarbejdes et katalog med forslag til konkrete handlinger. For hvert forslag vil der være en kort beskrivelse af indsats og forudsætninger, samt en beregning af CO2-besparelsen og et par ord/tal om økonomi. Der forventes at være 30 – 40 forslag, der tilsammen viser en vej til 70% CO2-reduktion.


Provst Keld Balmer Hansen siger, at det er ambitionen, at projektet gør kirkerne i Bogense provsti grønnere, mere klimavenlige og mere bæredygtige. Den grønne omstilling ønskes implementeret bredt i forhold til folkekirkens bygninger, kirkegårde, jorde og daglige virke, og ved hjælp af projektets katalog med konkrete handlinger ønsker vi, at kirkernes mange ansatte og frivillige engageres i arbejdet med omstillingen.


Projektet vil kunne tjene som inspiration for andre kirker, provstier og stifter i Danmark.


Redigeret den 22. maj 2020.


           Bogense Provsti, Langebyende 2, 5471 Søndersø, tlf.: 40 31 15 31, email: Bogense.Provsti@km.dk